Especial Eleccions Municipals

aOlesa.com
27/05/2007

Comparteix
Tornar a la pàgina principal Especial Eleccions aOlesa.com
BLOC OLESÀ

Entrevista

-Nom i cognoms:
Salvador Prat Asensio

-Data i lloc de naixement:
Olesa, 17-02-1961

-Formació acadèmica i professió:
Estudis de Ciències Econòmiques i Història. Cursos de Doctorat en Història Social i del Pensament Polític (tesi en fase final de redacció). Postgrau en Gestió de l’Administració Local. Em dedico professionalment a l’anàlisis econòmic-financer.

-Estat civil i fills:
Casat, 1 fill.

-Forma part d’alguna entitat d’Olesa?
De diverses.

-Quin és l’indret de que més li agrada d’Olesa i quin és el que menys?
El que més m’agrada és tota la zona de muntanya (Puigventós, Pla i Sant Salvador (encara que aquest últim no sigui terme d’Olesa)). El que menys m’agrada és qualsevol lloc degradat, i a Olesa n’hi ha molts.

-Quina és la seva cançò preferida?
Cada temps té la seva cançó. Aquestes darreres setmanes m’agrada escoltar “Un núvol blanc” del Llach.

-Quin és el seu plat preferit?
Bacallà amb panses (segons la recepta de la meva mare).

-Practica esport? Quin?
Camino habitualment.

-És usuari habitual d’internet? Quines webs visita habitualment?
Cada dia llegeixo premsa estrangera, sobretot en francès.

-Quines publicacions locals/comarcals llegeix per estar informat del que passa a Olesa i a la comarca?
Totes les que hi ha al mercat.

-Quina és la última vegada que ha agafat el transport públic? Si hagués d’anar cada dia a Barcelona aniria en transport públic o en cotxe particular?
Fa una setmana. Gairebé sempre hi vaig en transport públic.

-Com definiria la proposta electoral del seu partit?
La nostra és una proposta de treball rigorós i responsable que es marca quatre objectius principals: la reorganització interna de l’Ajuntament; la participació ciutadana efectiva; la millora urgent dels serveis perquè els olesans no gaudim d’un autèntic estat de benestar; i, finalment, la lluita contra el creixement descontrolat i la massificació del nostre poble.

-Quines propostes ofereixen per millorar els serveis sanitaris i socials?
Pel que fa a serveis sanitaris, el diagnòstic passa pel reconeixement, en primer lloc, que les competències les té en exclusiva la Generalitat. Per tant, els olesans hem de ser ferms a l’hora de exigir els nostres drets, i aquests passen per l’increment de la dotació de metges i auxiliars (tant en els serveis habituals com en les urgències), l’habilitació d’un segon ambulatori a la zona de la Central i la construcció d’un veritable hospital comarcal en un lloc fàcilment accessible pels olesans.

Pel que fa a serveis socials, els del Bloc Olesà pensem que cal reconèixer i potenciar la feina de les entitats locals. Per tant, proposem que la gestió d’alguns d’aquests serveis sigui portada directament per aquestes entitats i no per empreses alienes al municipi. Cal fer un centre de dia amb menjador per a la gent gran i el Bloc proposa que es situï en l’antic col•legi de Sant Bernat. A més, és una necessitat urgent millorar l’assistència a tots els col•lectius amb risc d’exclusió, però cal fer-ho responsablement.

-Quin és el seu punt de vista sobre la situació de l'habitatge a Olesa?
Aquest és el tema que més hem lluitat aquests darrers quatre anys. La situació és d’allò més inquietant: Olesa creix per l’arribada de immigrants (majoritàriament de la zona metropolitana), mentre els joves del municipi han de marxar perquè no poden fer front a les condicions del mercat immobiliari local. En els propers anys es preveu la construcció de 2.900 habitatges nous que no seran pels olesans. Per tot això, el Bloc Olesà planteja la necessitat de fer una política real i efectiva encaminada a aconseguir habitatge social DE LLOGUER, amb uns contractes a temps limitat (cinc anys) que ajudi a l’emancipació i, alhora, pugui servir per a diverses persones i generacions.

-Creu que Olesa té problemes de convivència ciutadana relacionats amb la immigració? En cas afirmatiu, quines solucions proposa?
Els problemes detectats no són greus, però poden arribar a ser-ho. Cal emprendre actuacions per tal d’integrar a tots aquests col•lectius des del respecte a la diferència però amb l’obligació de recordar-los que tots nosaltres també ens hem assignat uns deures que s’han de complir.

-Cal potenciar, desde el seu punt de vista, la seguretat ciutadana?
La resposta és del tot afirmativa. Cal dotar de mitjans humans i materials la policia local, però també cal reorganitzar-la i eradicar algunes pràctiques que han perjudicat molt els serveis que els ciutadans reben. També cal defensar amb fermesa el dret dels olesans a disposar de l’atenció del cos de mossos d’esquadra ara que la Guàrdia Civil marxa. La Generalitat ha de garantir-nos un bon servei.

-Quina promesa electoral segur que complirà si guanya les eleccions?
El nucli central del nostre programa diu que treballarem amb rigor, compromís i responsabilitat. Això segur que ho farem.

-Creu que la seva candidatura guanyarà les eleccions?
A nosaltres ens agradaria i als olesans els seria útil.

-I en cas d’haver de pactar, amb qui s’avindrien a fer-ho?
Amb qui tingui clar que des de l’Ajuntament es defensen els interessos de tots, sempre i en qualsevol situació. Mai els interessos d’un determinat grup de pressió.

-Quin rival polític local admira més?
No crec que admiració sigui el terme més adequat. En el meu cas aprecio la feina feta per alguns d’ells.

-És real l’aparent mala relació que hi ha entre els diferents partits polítics locals?
En alguns casos sí i en d’altres no.

-Digui’ns el títol d’una cançò que serveixi per definir la gestió dels darrers 4 anys de legislatura?
Si haguéssim de definir el govern tripartit, imagino que qualsevol dels Pimpinela serviria. Si del que es tracta és de fer una descripció general diríem que qui ha governat ha fet entrar Olesa en una “autopista cap a l’infern”. I aquesta és una dels AC/DC.

-Un desig de futur.
Que Olesa reneixi o en paraules del Santiago Auserón: “no más lágrimas”.

Llista
1.- Sr. Salvador Prat i Asensio
2.- Sr. Joan Segado i Cano
3.- Sr. Pere Planas i Duran
4.- Sra. Pilar Puimedon Monclús
5.- Sra. Georgina Muñoz Gil
6.- Sr. Juan Riera i Corrius
7.- Sra. Glòria Vinuesa i Ruiz
8.- Sr. Ricardo Pitarque Estapé
9.- Sra. Montserrat Esparbé i Parent
10.- Sra. Africa Ortega i Ballus
11.- Sr. Sergio García Bautista
12.- Sra. Eva Creus i Oleart
13.- Sr. Andrés Andreo Ruzafa
14.- Sra. Mireia Segado Centellas
15.- Sr. José Prat Serra
16.- Sra. Aurora Cáliz Gómez
17.- Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
18.- Sr. Pedro Gallardo González
19.- Sra. Elisabeth Gomarin Velasco
20.- Sr. Pere Oleart i Comellas
21.- Sr. Luís González Lebron

Suplents

22.- Sr. Josep Manel Reyes i Garzon
23.- Sra. Josefa Flores i Carrión
24.- Sra. Maria Ángeles Cáliz Gómez
25.- Sr. Miguel Hidalgo CallejaPrograma
URBANISME:
Pel Bloc Olesà el principal problema urbanístic d’Olesa és l’especul•lació urbanística diu que cal pensar entre tots quin model de poble és més convenient. Per replantejar-s’ho proposen una moratoria urbanística que aturi els moviments especulatius. El Bloc Olesà considera que el PGOU no està ben definit i proposa corregir els errors per tal de:
- reordenar l'espai urbà sense incrementar les zones urbanitzables,
- utilitzar racionalment els solars i les cases de titularitat municipal,
- habilitar zones d'aparcament, d'esbarjo i de serveis,
- protegir els espais naturals i agrícoles.

En el seu programa també es parla de promocionar la construcció d'habitatges per a les unitats familiars amb rendes baixes (sobretot per als joves de la Vila) i de millorar l'eficiència de les polítiques públiques en matèria de rehabilitació, estimulant les actuacions dels ciutadans pel manteniment del seu patrimoni. Cal fomentar el respecte a l'entorn i fer una aplicació real de la legislació mediambiental, així com crear un consell local del medi ambient, del qual formaran part les entitats locals i els ciutadans que hi treballen, per potenciar les actuacions en aquest àmbit.

SERVEIS:
El Bloc Olesà considera que existeix un gran déficit de serveis públics a causa del gran creixement demogràfic d'Olesa, una mala planificació i una mala gestió dels actuals governants.
Les propostes del Bloc en aquest àmbit són:
- Redimensionar els serveis municipals i repensar-los en funció del que demanen les lleis i el creixement demogràfic.
- Reclamar a les administracions competents que compleixin amb les seves obligacions, especialment en els sectors educatiu, sanitari i atenció a la tercera edat.
- Ser escrupulosos amb les funcions que han de tenir les prestacions públiques. Els serveis municipals s'han d'ajustar als principis de justícia social, de redistribució de rendes i de benestar universal.
- Donar suport i potenciar la Plataforma d'entitats solidàries (PESO) per tal de col•laborar a integrar la població immigrant, aplicar l'ajut del 0,7 % del pressupost municipal per a tasques locals i internacionals i potenciar i ajudar les entitats de solidaritat local.
- Eliminar les barreres arquitectòniques d'Olesa.
- Fomentar la col•laboració i l'ajut a les entitats culturals tot creant, entre d’altres mesures, consells de participació que gestionin i planifiquin els equipaments, les infrastructures i els serveis de caràcter públic.
- Defensar els interessos de la comunitat sense transigir davant les empreses que no han respectat els contractes signats amb l'Ajuntament i que han contribuït de manera decisiva al desànim dels olesans davant uns serveis que no funcionen.

ECONOMIA:
Si Olesa vol afrontar el futur amb un cert grau d'optimisme ha de repensar també el seu desenvolupament econòmic i l'Ajuntament ha d'actuar com a agent dinamitzador, ja sigui tornant a definir l'ús del seu territori perifèric, ja sigui dotant a les zones industrials d'un valor afegit en forma de nous serveis d'alt valor tecnològic, ja sigui a través de polítiques eficients d'ajut a la implantació de noves activitats o amb d'altres que puguin aportar-se en un estudi o debat obert en què tot el poble ha de participar.
El Bloc proposa crear d'un Consell econòmic i social amb la participació d'empresaris, botiguers, sindicats, cambra de comerç i ciutadans per realitzar polítiques actives de desenvolupament industrial i comercial.

PARTICIPACIÓ:
EL Bloc considera que el reglament de Participació Ciudadana existent subordina els ciutadans als partits polítics i proposa un nou reglament de Participació Ciudadana capaç de posar en marxa consells sectorials de participació i decisió, formats i presidits bàsicament per veïns i representants d'entitats. Els consells que proposem crear són: Entitats Solidàries, Voluntariat, Joventut, Cultura, Festes, Esports, Barris, Ensenyament, Tercera Edat, Econòmic i de Comerç.
També proposen posar en marxa el Consell Municipal de Participació, format per representants dels consells sectorials i amb capacitat de decisió sobre assumptes com ara els pressupostos municipals.
L’Ajuntament ha de garantir la informació i la transparència dels acords que prengui mitjançant:
1. La comunicació directa amb les entitats, els ciutadans i els consells sectorials.
2. Els mitjans de comunicació municipal, potenciant el seu paper com a serveis públics.
3. Aprofitant el potencial de les noves tecnologies per a difondre i rebre informació.
Contacte
http://bloc-olesa.net