La Diputació lliura a l’Ajuntament l’Inventari d'arbrat i el Pla de poda d’Olesa de Montserrat

aOlesa.com
21/09/2015

Comparteix
Inventari arbrat

L’Ajuntament disposarà d’una valuosa eina de treball on tindrà identificades les espècies de tot l’arbrat viari del municipi per carrers.

L'Inventari identifica i caracteritza la totalitat de l'arbrat viari sobre una base cartogràfica i bases de dades relacionades en sistema GIS. Aquest sistema georeferenciat permet elaborar un Pla de poda de l'arbrat a cinc anys vista, a més de facilitar la gestió d'altres tasques en el futur.

Aquests estudis recullen o actualitzen la informació bàsica de l'arbrat viari dels municipis amb l'objectiu de poder-ne fer una gestió correcta i sostenible, amb un estalvi econòmic i de recursos naturals.

La finalitat és millorar la qualitat de l'arbrat i del paisatge del municipi i contribuir al benestar dels ciutadans i a la millora de la qualitat ambiental.

El fet de disposar d’un inventari permetrà, per exemple, que els tècnics municipals puguin identificar millor totes les espècies que hi ha al municipi i elaborar les necessitats de Pla de poda segons l’espècie (hi ha tipologies d’arbres que s’han de podar anualment, d’altres bianualment i d’altres només necessiten una poda de seguretat i manteniment del port natural de l’arbre).

Tenir l’arbrat d’Olesa identificat també permetrà fer un seguiment gràfic de les baixes dels arbres o de les reposicions. Aquesta, doncs, és una eina de treball molt valuosa per als municipis. La seva elaboració ha estat possible gràcies al suport de la Diputació de Barcelona.