El Ple de l’Ajuntament d’Olesa dóna suport unànime a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània

aOlesa.com
25/09/2015

Comparteix

L’Ajuntament d’Olesa ha adquirit el compromís d’elaborar el pla d'acollida local per a incorporar-hi l'asil, donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil, definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi, treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària, així com endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora i, com ja s’havia anunciat anteriorment, oferir el municipi com a territori d’acollida.

La moció aprovada recull també algunes de les accions que ja ha iniciat l’Ajuntament d’Olesa, com el fet de sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments i en col·laboració amb les entitats municipalistes, i que es basen en l’assistència en les rutes de fugida, el suport als municipis de la ruta, la planificació i gestió de l’acollida, i la pròpia acollida a Catalunya.

La regidora de Solidaritat i Cooperació, Georgina Muñoz, ha avançat que l’Ajuntament, mentre les entitats municipalistes i el Fons Català al Desenvolupament concreten el procés de rebuda i d’ajut als refugiats, des d’Olesa es farà una aportació inicial de 6.000 euros al Fons Català provinent del 0,7 % que es destina a ajuts internacionals.

La regidora també ha avançat que des de l’Ajuntament s’informarà la ciutadania de com fer les seves aportacions, i que es participarà en campanyes per prevenir la intolerància i la xenofòbia.

Georgina Muñoz va aprofitar la seva intervenció en el Ple per agrair “l’oferiment immediat” de diverses famílies olesanes en suport als refugiats, demostrant que Olesa “és un poble solidari i compromès amb els drets humans”.

Més enllà de les polítiques, ara limitades, que es puguin fer des dels ens municipals, la moció demana al govern espanyol que sol·liciti més dotació de recursos a la UE per a suport jurídic, assistència, acollida i integració social. També es demana l’establiment de mecanismes que permetin una gestió descentralitzada a les administracions municipals que augmenti el nombre de places d'asil i la dotació pressupostària; que augmenti de sis mesos a un mínim de 24 el període d'acollida de les persones sol·licitants, i que doni suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85 % de les persones refugiades del món a través de la cooperació, una petició que es fa extensiva també al govern de la Generalitat de Catalunya.