L’Ajuntament d’Olesa convocarà els propietaris d’habitatges buits per intentar ampliar el parc d’habitatge social

aOlesa.com
27/10/2015

Comparteix

La trobada, que serà el proper 5 DE NOVEMBRE, s’adreçarà als prop de 400 propietaris, entre entitats bancàries i particulars, que tenen habitatges desocupats al municipi des de fa més de dos anys.

La convocatòria arriba després de l’elaboració d’un estudi, que es va posar en marxa el mes de febrer passat, per conèixer el volum d’habitatge desocupat d’Olesa de Montserrat: quantitat i característiques dels pisos permanentment buits, les raons que inhibeixen els propietaris a llogar els seus habitatges desocupats, i idear mesures factibles per mobilitzar el parc vacant, que puguin ser impulsades per l’Ajuntament amb combinació d’altres actors del territori, i que pugin cobrir la necessitat real d’habitatge social de lloguer.

Tot aquest treball ha permès a l’Ajuntament arribar a unes conclusions que, a l’hora, han de servir per a desenvolupar les estratègies i actuacions encarades a incrementar el parc d’habitatge social al municipi.

Les primeres anàlisis de l’estudi posen de manifest que a Olesa hi ha uns 400 d’habitatges desocupats des de fa més de dos anys. Un cop obtingut aquest resultat, gràcies al creuament de les dades del cadastre, del padró i d’una companyia de serveis, l’Ajuntament enviarà a tots els propietaris una carta explicant aquest estudi i sol·licitant que la propietat respongui un qüestionari.

Paral·lelament, el dijous, dia 5 de novembre a les 19.30 hores al Saló de Plens de l’ajuntament, se celebrarà una sessió informativa per totes les persones interessades, en especial les persones i entitats bancàries a qui se’ls adreça la carta, en la que ja se’ls informarà d’aquesta sessió.

Per l’anàlisi i diagnosi del parc desocupat d’Olesa, l’equip redactor de l’Estudi ha utilitzat un procediment que ha consistit en l’aproximació qualitativa i quantitativa (quantificació i caracterització) al parc desocupat (creuament de dades) i l’aproximació a la demanda efectiva d’habitatge de lloguer social. Seguirà amb l’anàlisi dels recursos i iniciatives factibles per dinamitzar el parc desocupat, un treball de camp de verificació (mostra de 400 casos), l’anàlisi de les característiques del parc desocupat i l’aproximació a la perspectiva dels propietaris d’habitatges desocupats.

L’any 2014, l’ajuntament d’Olesa de Montserrat va sol·licitar suport a la Diputació de Barcelona per a la redacció d’un Estudi per a la detecció dels habitatges desocupats del municipi. La Diputació va atorgar el suport tècnic i econòmic, fet que va propiciar, el febrer d’aquest any, l’inici d’aquest estudi.