AMORIS LAETITIA, O LA JOIA DE L'AMOR, PER ELS ACOLLIDORS DE LESPARELLES QUE ES VOLEN CASAR.

CPM SANT FELIU ____________________ PARRÒQUIA DE STA.MARIA D'OLESA DE MONTSERRAT
22/11/2016

Comparteix
AMORIS LAETITIA

 

 1ª Jornada de Formació del CPM de les diòcesis de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu d´aquest curs, que ha tingut lloc als locals de la Parròquia Verge de la Pau de Barcelona (Plaça Ferran Casablancas, 4, 08022 Barcelona Telèfon: 934 17 92 64), seu de la nostra Secretaria, el passat dissabte dia 19 de Novembre entre les 10 i les 13.00 hores

 

Hem tingut el goig de que el Papa Francesc publiqués l´exhortació apostòlica

 “Amoris laetitia”,

 que està donant molta llum i esperança, i que a nosaltres com a moviment d´acompanyament de les parelles al Matrimoni també ens interpel·la en com estem desenvolupant aquesta tasca. Per ajudar-nos en aquesta reflexió, hem tingut el goig de comptar amb en Mn. Manel Claret, delegat de la Pastoral Familiar de la Arxidiócesi de Barcelona i rector de la Parròquia on celebrarem aquesta Jornada de Formació.

Resaltem com a resum :

Mn. Manel Claret ens va parlar de què cal tenir present abans de llegir l’exhortació apostòlica Amoris laetitia, que és un cant a la família.

En els casos de situacions de parelles que no sabem com solucionar, cal anar a l’esperit de l’Evangeli, a la misericòrdia, diu el Papa. Preguntar-nos què faria Jesús?, els acolliria? Pel Papa no hi ha dos camins de salvació; tothom ha de trobar el seu camí. L’Església no pot condemnar per sempre a ningú. En lloc de condemnar cal valorar tot el que hi ha d’amor en cada relació, perquè on hi ha amor, hi ha possiblitat d’avançar. L’Església parteix del diàleg, però vol que hi estiguem oberts.

Tot seguit ens va parlar de l’exhortació fent un resum del contingut dels capítols que la formen.

En el  capítol primer  el Papa ens parla de la relació home- dona, de la vocació a la unitat; no condemna

l’ homosexualitat, però no l’equipara a la relació home-dona. Al capítol segon ens parla de la realitat i dels desafiaments que aquesta posa a les famílies. Al tercer,  Jesús confirma el matrimoni, el recupera i el porta a la seva plenitud com a projecte diví. Se’ns presenta també la família en els diversos documents de l’Església.

Mn. Claret va insistir molt en la rellevància del capítol quart, un capítol que cal  llegir  amb deteniment. Aquest se centra en l’amor conjugal basat en la carta de sant Pau als Corintis. Ens diu: estimeu-vos com pugueu, avanceu cada dia, no us escandalitzeu de les limitacions de l’altre. L’amor en el matrimoni és joia, diàleg, enriquiment en la diversitat. La sexualitat, una via de llenguatge d’aquest amor. L’amor és fecund en l’àmbit matrimonial, el social i l’eclesial.

Els capítols vuitè i novè donen resposta  als matrimonis en situacions irregulars. Què podem fer en aquests casos?

1. Acollir (aceptar, sense jutjar)

2. Discernir (ajudar a discernir què ha passat, buscar la veritat… amb ajuda d’un capellà i també dels acollidors)

3. Integrar en la comunitat (com a catequistes, lectors…)

4. Fer-ho gradualment.

5. Respectar la consciència (cadascú ha d’actuar en últim terme segons la seva consciència; la consciència com a última norma moral)

6. I, finalment, ja en el capítol novè, ens parla de l’espiritualitat conjugal, dues persones en procés de madurar, i també del sagrament, l’amor sagrat evoca a Déu.

(Bene Temporal)