4ta. SESSIÓ : EDUCAR ELS FILLS. PODEM TRANSMETRE'LS LA FE ? 25 DE FEBRER A 1/4 DE 10 . CARRER DE L'ESGLÉSIA,Nº 5, BISBAT DE TERRASSA

 
04/03/2019
 
 

 

 

 

4ª sessió: EDUCAR ELS FILLS. PODEM TRANSMETRE’LS LA FE?

Dilluns 25 de febrer de 2019

Enfortir l’educació dels fills (L’aportació del capítol 7è de l’Amoris Laetitia).

·       Algunes preguntes rellevants:

Què és l’important en l’educació dels pares als fills? Els valors ètics? La família com escola de vida i d’amor.

És possible transmetre la fe i educar en la fe? Busquem que els fills s’adhereixin personalment i pregonament a la figura i causa de Jesús, o ens limitem a que assumeixin uns continguts i participin regularment de les nostres celebracions?

Com és que hi ha tants fills grans (segurament una majoria) que no ens segueixen? Què ha passat? Tenim alguna sensació de fracàs, d’impotència? És el context o hi ha causes internes en la nostra comunitat eclesial i en les formulacions de la nostra creença?

A ben segur que remem amb el corrent en contra.

Ponents:     Srs. Francesc Busquets Alted i Magda Freixes Ballús, matrimoni responsable de grups del Curs de Preparació al Matrimoni (CPM) de Matadepera.

Testimoniatges d’un matrimoni jove i d’un de més gran.